Kapıcı Sözleşmesi

Yazdır
Kategori: Dökümanlar
Yayınlanma: 13 Nisan 2014
Super User tarafından yazıldı. Gösterim: 3387

İŞVEREN: Apartman bağımsız daire malikleri (Adları ve Soyadları)

YÖNETİCİ: Kat malikleri adına (Adı ve Soyadı)

İŞYERİ: …………………………..Apartmanı

ADRESİ: ………………………… …………. ………… ………………………….

KAPICI Adı ve soyadı: ………………………………….

Doğum tarihi: ………………………….

Baba adı: ………………………………..

Adresi: ……………………………………

YAPILACAK İŞ: Kapıcılık hizmeti ve kalorifercilik. Kapıcı; kat maliklerinin birlikte konut olarak kullandıkları gayrimenkulün müşterek yerlerinin, müştemilatının temizliğini yapmak, ortak yerlerin genel anlamda gözetimini sağlamak, çöpleri toplamak, kış aylarında kaloriferi yakmak, bahçenin bakım ve sulama işlerini yapmakla görevlidir.

İŞE BAŞLAMA TARİHİ: ………………………………

SÖZLEŞMENİN SÜRESİ: …………………………….

ÜCRET: Aylık ………………………. TL.

ÜCRET ÖDEME ZAMANI: Her ayın ……’ine kadar ödenir. Yönetici işveren tarafından, kapıcılık ve kalorifercilik hizmetine karşılık, çalıştığı ay’ı takip eden ilk 7 gün içinde imzalı Gider Makbuzu veya Bordro imzalattırmak suretiyle ödenecektir.

KAPICI KONUTU: Kapıcı; kapıcı dairesinde kira ödemeden oturacaktır.

KAPICI KONUTUNUN ELEKTRİK-SU GİDERİ: Depozitoları ilgili idarelere kapıcı tarafından yatırılarak, elektrik ve su giderleri kendisi tarafından ödenecektir.

ÇALIŞMA SAATLERİ: Günde 7,5 haftada 45 saat çalışılacaktır.

YAZ AYLARINDA: 07.30-10.30 (3 saat çalışma) 10.30-14.00 (Ara dinlenmesi) 14.00-15.30 (1,5 saat çalışma) 15.30-17.00 (Ara dinlenmesi) 17.00-20.00 (3 saat çalışma) KIŞ AYLARINDA: 06.00-10.00 (4 Saat çalışma) 10.00-11.30 (Ara dinlenmesi) 11.30-12.30 (1 saat çalışma) 12.30 – 17.00 (Ara dinlenmesi) 17.00-19.00 (2 saat çalışma) 19.00-22.30 (Ara dinlenmesi) 22.30-23.00 (0,5 saat çalışma)

Kapıcı, iş saatlerinden sayılmayan ara dinlenmelerinde tamamen serbesttir. Kapıcı, ara dinlenmelerinde kat malikleri veya yerlerine kaim kişilere hizmet görmek zorunda değildir Buna rağmen kendiliğinden böyle bir çalışmada bulunduğu takdirde fazla mesai yaptığını iddia edemez. Kat malikleri kurulu veya onlar adına yönetici;yukarıda belirtilen çalışma saatlerinin başlama ve bitme zamanlarını bir hafta önce bildirmek kaydıyla değiştirebilir.

HAFTA TATİLİ: Kapıcı ……………………….günü hafta tatilini kullanır.

GENEL TATİL: Kapıcı genel tatillerde çalışır,ancak bu günlerin ücreti % 100 zamlı ödenir.

YILLIK İZİN: Kapıcı,1475 sayılı iş kanununda belirtilen süre dahilinde yöneticinin belirteceği tarihte yıllık ücretli izin kullanır.

DENEME SÜRESİ: İşe başlama tarihinden itibaren 1 aydır.

ÖZEL KOŞULLAR: ………………………………………. ……………………….. -Kapıcının hafta tatili, yıllık izini, mazeret izini gibi konularla; raporlu ve yıllık izinli, mazeret izinli olduğu sürelerde kapıcılık hizmetinin nasıl temin edileceği; bu hizmetin dışarıdan geçici işçi temin edilerek mi veya gider makbuzu tanzim edilerek kapıcının eşine veya 18 yaşını bitirmiş çocuğu varsa ona mı gördürüleceği gibi konuların sözleşmede belirtilmesinde yarar vardır.  -Kalorifer için apartman önüne dökülen kömürlerin kalorifer dairesine taşınması; kaloriferin yakılması, devamlı yakıt ikmalinin yapılması, ekonomik ve fenni yakma kurallarına uyulması; küllerin apartman dışına yöneticinin göstereceği yere taşınıp dökülmesi, kapıcının normal görevlerindendir. Bundan ötürü ayrıca ücret ödenmez.

SÖZLEŞME TARİHİ: ………………………………… İşbu kapıcılık sözleşmesinde yer almayan durumlarda 1475 sayılı i ş kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır.  ………………………..tarihinde yukarıdaki şartlarla tanzim edilen sözleşme taraflarca okundu imzalandı.

YÖNETİCİ Adı soyadı (İmza)                                      KAPICI Adı soyadı (İmza)

Essyönder üyesiyiz
Acil Teknik-Tamir-Bakım
Ziyaretçilerimiz
926700
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
416
417
1389
835800
11482
12737
926700

Your IP: 3.235.228.219
2022-06-29 19:49
Google AdSense 2